وحید وطن خواهان

مراسم نور افشانی در برج میلاد تهران

مراسم نورافشانی پنج شنبه شب در برج میلاد تهران برگزار شد.

وحید وطن خواهان
۲۲ بهمن ۱۴۰۰ - 2 سال پیش