مزایده و مناقصه

مزایده و مناقصه
آگهی مزایده عمومی اموال منقول شماره 1_1403 سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

مزایده و مناقصه
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران (نوبت اول) سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران _شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

مزایده و مناقصه
آگهی مزایده عمومی (شهرداری ارومیه)

مزایده و مناقصه
آگهی مزایده شهرداری تبریز (اداره املاک و مستغلات)

مزایده و مناقصه
آگهی تجدید فراخوان عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم) اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

مزایده و مناقصه
آگهی مزایده عمومی اموال منقول شماره 1_1403 سازمان جهاد کشاورزی استان همدان (نوبت اول)

مزایده و مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شرکت آب و فاضلاب استان زنجان)

مزایده و مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی یکپارچه(شهرداری لاهیجان)

مزایده و مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای (پکیج دیزل کمپرسور هوا)

مزایده و مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی به روش یکپارچه(شرکت ارتباطات زیر ساخت)

مزایده و مناقصه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شرکت ارتباط زیر ساخت)

مزایده و مناقصه
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای _ نوبت دوم(شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)

مزایده و مناقصه
فراخوان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (شرکت گاز استان اصفهان)

مزایده و مناقصه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (شهرداری آستانه اشرفیه)

مزایده و مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (شرکت آب منطقه ای قزوین)

مزایده و مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی (شرکت برق منطقه ای آذربایجان)